Pedagogické zásady

 1. Naše pedagogické zásady
  Rodinná školka Puntík je tvořena malým kolektivem vždy max. 10 dětí. Ke každému dítěti zde přistupujeme jako k jedinečné osobnosti s ohledem na jeho individuální potřeby a možnosti.
 2. Respektující přístup a malý počet dětí ve skupině nám umožňuje věnovat se všem rovnocenně bez ohledu na věk. Smíšený kolektiv dětí od 2 do 7 let využíváme k rozvoji vzájemného respektu, spolupráce, podpory a obohacení mezi dětmi.
 3. V roli pedagoga jsme dětem rovnocenným partnerem a průvodcem na jejich cestě poznání. Připravujeme pro děti podnětné prostředí, v němž mohou bezpečně objevovat okolní svět a poznávat samy sebe.
 4. Ve školce pečujeme o přátelskou atmosféru, podporujeme pocit sounáležitosti a pozitivních vztahů mezi dětmi, rodiči a pedagogy. V takto vstřícném prostředí společně vytváříme hranice a pravidla vzájemného soužití.
 5. Spravedlivým a důsledným přístupem vedeme děti k zodpovědnosti za své jednání a k respektu vůči ostatním.

 Jaké cíle si ve školce klademe?

 • umožnit dětem komplexní rozvoj jejich osobnosti ve všech důležitých oblastech života (duševní, kognitivní, sociální a psychomotorické), tzv. celostní učení
 • zprostředkovat dětem poznání hrou a vlastním prožitkem dle principů zážitkové pedagogiky
 • rozvíjet představivost a kreativitu dětí, vést je k vyjadřování svých názorů, myšlenek a realizaci nápadů
 • podporovat u dětí zdravé sebevědomí, vést je k samostatnosti, řešení problémů a odpovědnosti za své jednání

 K dosažení cílů používáme moderní pedagogické přístupy. Podrobné informace o nich si můžete přečíst na níže uvedených odkazech: