Puntík

  • Dětská skupina Puntík se nachází v rekonstruovaném přízemí rodinného domu se zahradou.
  • Kapacita je max. 10 dětí denně.
  • Puntík je určen pro naše nejmenší ve věku zpravidla 1,5 – 3 roky.
  • Otevírací doba 7:00 – 15:00
  • Prostředí je vybaveno bezpečnými hracími prvky včetně patřičného hygienického zázemí.
  • Denní režim je uzpůsoben potřebám a možnostem dětí dle Plánu výchovy a péče dětské skupiny Puntík.
  • V Puntíku dodržujeme zásady pro pohodový, hravý a pestrý den, které naše nejmenší obohatí a rozvíjí ve skupině svých vrstevníků.
  • Péči o děti zajišťují vždy dvě kvalifikované paní učitelky dle zákona o dětských skupinách.
  • Stravování je možné zajistit z naší kuchyně s důrazem na kvalitní dětskou stravu, či se domluvit na vlastním způsobu stravování.
Projekt Dětská skupina Puntík je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě předškolního věku v mikroregionu Blatná a zlepšení podmínek pro uplatnění rodičů na trhu práce v této lokalitě. Podpořeno realizací Operačního programu Zaměstnanost; registrační č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016949

Kde nás najdete:map

Jana Wericha 688

Blatná 388 01