Trempík

  • Dětská skupina Trempík se nachází v nově rekonstruovaných prostorách v areálu ZŠ Holečkova, dříve služební byt se zahradou.
  • Kapacita je max. 12 dětí denně.
  • Trempík je určen pro děti zpravidla od 3 let.
  • Otevírací doba 7:00 – 16:00.
  • Prostředí je vybaveno bezpečnými hracími prvky včetně patřičného hygienického zázemí.
  • Denní režim je uzpůsoben potřebám a možnostem dětí dle Plánu výchovy a péče dětské skupiny Trempík.
  • Nedaleko areálu využíváme k procházkám místní les, louky a polní cesty. Rozvíjíme v dětech povědomí o přírodě a světě kolem nás, navštěvujeme muzeum, knihovnu, kino, jezdíme na výlety a exkurze do blízkého okolí. Vlastní prožitek a zkušenost je základem osobnostního rozvoje našich dětí.
  • Péči o děti zajišťují vždy dvě kvalifikované paní učitelky dle zákona o dětských skupinách.
 • Stravování je možné zajistit z naší kuchyně s důrazem na kvalitní dětskou stravu, či se domluvit na vlastním způsobu stravování.
Projekt Dětská skupina Trempík je spolufinancován Evropskou unií.  Hlavním cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě předškolního věku v mikroregionu Blatná a zlepšení podmínek pro uplatnění rodičů na trhu práce v této lokalitě. Podpořeno realizací Operačního programu Zaměstnanost; registrační č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015745

Kde nás najdete:

Holečkova 1060,

Blatná 388 01