Dětská skupina Trempík

„Cílem Trempíku je dopřát dětem pomalé dětství. Co to znamená? Naučit se v bezpečném prostředí vnímat sám sebe, kamarády, pozorovat a učit se přirozeně v rytmu roku a přírody.“

Proto se setkáváme v malém kolektivu 12 dětí, kde můžeme pečovat o vzájemné vztahy mezi kamarády, učit se komunikovat své potřeby a nebát se projevit. Máme prostor učit se jeden od druhého, jelikož jsme věkově smíšená skupina 3-7let.

Za doprovodu 2-3 průvodců vyrážíme maximálně ven a do okolní přírody, kde zdoláváme přirozeně výzvy a rozvíjíme svou hrubou motoriku. Příroda je nejen to nejlepší hřiště, ale i učitelka. Tolik podnětů k učení a kreativitě, co nám každý den a každé roční období přináší, to je prostě nenahraditelné. Učíme se vlastním prožitkem, neboť tak si také nejvíce zapamatujeme.

Náš den je protkán pravidelnými činnostmi – rituály, kterými rozvíjíme celkově své předškolní dovednosti. Věnujeme se rannímu protažení, rytmizaci, zpěvu a hudbě, polední logopedii a dramatice, odpolední předškolní přípravě. Během toho ctíme dostatek času pro volnou nerušenou hru, která je dnes vymírajícím jevem. Milujeme speciální dny v týdnu zaměřené na pečení, malování akvarelu, tkaní, učení angličtiny, exkurze, divadla aj.

Naším velkým pokladem je krásná soukromá přírodní zahrada, která poskytuje nekonečné množství podnětů, příležitostí a je pro nás bezpečným útočištěm.

Přáli bychom si, aby „naše děti“ dokázaly nalézt vlastní zdroje a staly se štastnými dětmi, které s láskou a respektem objevují tento svět a učí se z něj.

Jsme členy Asociace lesních mateřských škol, více o nás zde

Ve zkratce o Trempíku:

  • Dětská skupina Trempík se nachází v rekonstruovaných prostorách v areálu ZŠ Holečkova od roku 2018. K dispozici je zahrádka přímo u školky a pak velká přírodní zahrada cca 500m od školky.
  • Trempík je určen pro děti zpravidla od 3 let do zahájení školní docházky. 
  • Dětem vedeme individuální portfolia a poskytujeme kvalitní pedagogickou předškolní přípravu.
  • Otevírací doba 7:00 – 16:00.
  • Prostředí je vybaveno bezpečnými hracími prvky včetně patřičného hygienického zázemí.
  • Denní režim je uzpůsoben potřebám a možnostem dětí dle Plánu výchovy a péče dětské skupiny Trempík.
  • V praxi čerpáme z přírodní, zážitkové, waldorfské a montessori pedagogiky.
  • Vlastní prožitek a zkušenost je základem osobnostního rozvoje našich dětí.
  • Péči o děti zajišťují vždy dvě až tři kvalifikované paní učitelky dle zákona o dětských skupinách.
  • Stravování zajišťujeme z naší kuchyně s důrazem na kvalitní dětskou stravu, či se domluvit na vlastním způsobu stravování.

Kde nás najdete:

Holečkova 1060,

Blatná 388 01