Lesní klub

  • Lesní klub „Na Pěšinkách“ navazuje na celodenní péči o děti předškolního věku v DS Puntík a DS Trempík.
  • Lesní klub přijímá děti z těchto zařízení zpravidla ve věku 5ti let, kdy se zaměřuje na předškolní povinnou přípravu před zahájením povinné školní docházky.
  • V lesním klubu „Na pěšinkách“ děti využívají ke vzdělávání přírodní zahradu a venkovní zázemí pro učení se bezprostředně v přírodě s konceptem zážitkové pedagogiky.
Projekt č. 1190700512 Lesní klub „Na Pěšinkách“ je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Číslo výzvy: NPŽP 7/2019 - 6.1.C b), Výzva: Přírodní zahrady - Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy

Termín realizace projektu: 2.3.2020 – 15.9.2021